Veïns 2.0 o la comunitat digital

La xarxa ofereix opcions per cobrir les necessitats de gestió i informació de les comunitats de veïns.

Hi ha moltes maneres de solucionar els problemes d’una comunitat de veïns, però cada vegada hi ha més eines per gestionar la informació del col·lectiu, participar activament en la gestió i a més fer-ho tot virtualment sense haver de convocar reunions veïnals, en què l’ordre del dia i les prioritats han de conviure amb les agressions verbals i l’absentisme. Compartint la informació virtualment és més fàcil que les comunitats puguin prendre decisions que afecten la vida de l’edifici i la convivència. En una comunitat digital el president o l’administrador és el community manager i les juntes de propietaris, autèntiques tempestes d’idees. Una comunitat té múltiples necessitats. La relació amb els administradors de finques, les empreses de rehabilitació i manteniment, les ICT, els dubtes sobre normativa i assegurances es poden centralitzar en arxius en el núvol d’accés comú. La web ofereix molts recursos per facilitar aquestes tasques. Aquests són alguns dels més interessants.

TODOSVECINOS.COM Web i eina orientada a la gestió en temps real de les avaries, les incidències i els documents comuns, i la presa de decisions mitjançant votacions virtuals de la comunitat. En el fons està molt orientada a la venda de pisos.

MIVECINDAD.COM Una altra eina que té com a objectiu millorar la comunicació amb els veïns i que de forma col·laborativa es faci un millor ús i gaudi del lloc on es resideix.

NUEVOSVECINOS.COM La web més completa sobre la temàtica, amb diversos fòrums sobre obra nova, hipoteques, comunitats, mercat, etcètera. Busca la interacció entre els veïns, encara que realment el seu model de negoci sembla més orientat a la venda de pisos a través de la informació complementària.

VECINOS.NET Proposa crear la web de la comunitat mitjançant sis passos ben fàcils.

COMUNIDADVECINOS.COM Es presenta com una xarxa social però el seu fort són els seus fòrums i la voluntat de ser una eina de canvi d’informació.

ADMICOVE.COM Directori de serveis professionals per a comunitats de veïns.

 A aquestes webs s’hi ha d’afegir Comvecinos.com o Comunidades.com, plataformes d’informació i serveis per a les comunitats de propietaris.
Compartir un edifici ara com ara és molt més que saludar-se a l’escala, pagar l’IBI i pensar en l’euríbor. La informació posada en comú és la millor manera de desarmar molts malentesos, ser més bons veïns i tenir més qualitat de vida. Encara que sempre hi haurà qui pensi malament i munti webs com jodealvecino.com

Veïns 2.0 o la comunitat digital