Auge de les xarxes socials solidàries

acción barcelonactuaDisposar d’una eina de suport mutu és l’objectiu de les denominades xarxes socials solidàries, que han trobat en l’omnipresència d’internet i en l’aguda crisi econòmica actual les millors ales per aixecar el vol. Cada vegada són més nombroses. Algunes neixen i moren a l’empara de problemes concrets -ajuda a famílies amenaçades de desnonament, o sufragar determinades despeses mèdiques-, mentre altres sobreviuen per la gravetat de la causa (marginalitat social) o per la seva temàtica intemporal (voluntariat per a la cura de persones malaltes, o d’intercanvi de favors). Algunes pretenen ser només una eina per als temps difícils, altres busquen estendre unes pràctiques i, sobretot, una actitud i una cultura de lluita i de suport mutu entre persones. Generalitzar una forma d’abordar conflictes quotidians, de manera col·lectiva i a través de l’acció directa.

Les xarxes socials i la seva facilitat d’accés des de qualsevol lloc, tot moment i a través de múltiples dispositius, han transformat la forma en què ens acostem a la realitat. Han ampliat l’àmbit de relació i influència, que ara transcendeix les fronteres del limitat entorn local, afavorint el desenvolupament de processos de col·laboració impensables en el passat. Són el referent per a la promoció de causes de fondo contingut humà i social.

PRINCIPALS XARXES. A la xarxa, la caixa màgica en què gairebé tot és possible, tenen cabuda avui plataformes de trobada per a persones interessades en els mateixos problemes socials com Change, Focax (sostenibilitat), Nivelar (accions solidàries, d’Argentina) o Kiva, una xarxa que connecta persones per proporcionar minicrèdits en països en desenvolupament. No s’ha d’oblidar en aquesta llista Reas, xarxa d’economia alternativa solidària nascuda a Pamplona, i altres com WayAngels en què els usuaris poden pujar el seu projecte perquè altres ajudin a fer-lo realitat. HelpX, WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms) i Work Away canvien de forma voluntària treball per menjar i allotjament; mentre que NoDrama o RareShare congreguen usuaris amb el fi de recolzar-se en moments de malaltia.

Nascuda a la ciutat comtal, Barcelonactua ofereix roba, objectes, menús, cangurs, oci, ensenyament i acompanyament.

Potser també t’interessarà:

Xarxes Socials, mapa